Заедно избираме
най-доброто
за ТЕБ!
Бъди успешен, бъди част от "UBC Life"!
Ние правим успешен бизнес всеки ден...
Индивидуален подход
към всеки клиент
 1. Застраховане
 2. Здравно осигуряване
 3. Пенсионно осигуряване
 4. Банкиране
 5. Мобилни комуникации

Факт: От 2008 г. насам българският пазар се превърна от пазар на продавача в пазар на купувача.

Пазар на продавачаПазар при който продукта се развива за продавача или продавача определя продукта.

Пазар на купувачаПазар при който продукта се развива за купувача или купувача определя продукта.

Въпрос: Защо въпреки нарастващите размери на депозити в банките потреблението в българската икономика не нараства?

Отговор: Защото на пазар на купувача присъстват продукти и пазарано поведение от пазар на продавача.


Концепция "United Bulgarian Customers Care and Services"

Концепцията “United Bulgarian Customers Care and Services” има за цел да осигури на българския клиент възможно най-добрия продукт и възможно най-високото ниво на професионално обслужване в различни сфери на бизнеса.

За да постигнем целите си ние правим три основни неща:

 • изграждаме партньорства с най-надеждните, най-сигурни, но и същевремнно най-гъвкави за да отговорят на нуждите на клиента компании в дадената сфера на бизнеса;
 • привличаме, обучаваме и изграждаме екипи от професионалисти за да осигурим високо и професионално ниво на обслужване на клиента;
 • поддържаме връзка с клиента за да сме наясно във всеки един момент какви са неговите нужди и чрез изградените партньорства да отговорим на тях.

“UBC Life” (“United Bulgarian Customers Life Care and Services”) е застрахователен посредник с основен приоритет в областта на животозастраховането. Концепцията “United Bulgarian Customers Care and Services” ни прави различни на пазара. Ние не продаваме застраховки, а предлагаме решения.

Основните принципи, които следва компанията са:

 • вертикален вместо хоризонтален растеж (увеличаване на продуктивността и квалификацията на кадрите вместо стремеж към увеличаване на техния брой);
 • принципи при привличане на нови консултанти базирани на селекция на успешни консултанти и бъдещи или настоящи професионалисти;
 • концентрация в изграждането на професионалисти;
 • високо ниво на качеството на продажбите посредством стриктно дефиниран търговски процес базиран на дефиниране на факти и установяване на нуждите на клиента;
 • високо ниво на обслужване: добрият продавач гарантира и високо ниво на обслужване;
 • корпоративна идентичност - развитието на всяка компания е резултат от развитието на хората, които работят за нея. Корпоративната идентичност е важен фактор за вътрешна мотивация и предпоставка за професионално развитие във всеки един бранш.

Застрахователни партньориКомпанията има изградено партьорство със ЗАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“ и ЗОД „Булстрад Здраве” АД
Предлаганите продукти покриват цялата гама от животозастрахователни продукти, което ни прави способни на отговорим на реалните нужди на всеки един клиент. Всички продукти можете да видите от опцията „Продукти“ на главното меню.

Продукти

Продуктите, които предлагаме покриват цялата гама от животозастрахователни продукти:

 • спестовни животозастрахователни програми с много опции за допълнителни застрахователни покрития;
 • детски животозастрахователни програми с много опции за допълнителни покрития;
 • рискови застрахователни програми с различни вариации на застрахователните покрития;
 • здравно-застрахователни продукти;
 • инвестиционни животозастрахователни програми;
 • застраховки при пътуване в чужбина;
 • застраховки за клиенти на банки;

Партньори

Как избираме нашите застрахователни партньори:

Колко дълъг е опита на застрахователя

колкото по-дългогодишен е опита на застрахователя, толкова по-точно той е в състояние да оцени риска и да управлява инвестициите. Тъй като животозстрахователните програми в повечето случаи са за повече от 20 г. това условие е изключително важно. Застрахователите с над 100 годишна история са преминали успешно през много финансови кризи и икономически катаклизми и това е гаранция за тяхната стабилност.

Управление на инвестициите

Дали застрахователя инвестира сигурно, консервативно и дългосрочно. Това от една страна гарантира сигурност на финансовите инвестиции, а от друга осигурява стабилна доходност на клиентите в дългосрочен план. Застрахователните компании, които калкулират висока доходност в периоди на стабилна икономическа ситуация изпитват затруднения в условия на финансова криза и не са в състояние реално да гарантират ръст на вложените от клиентите средства.

Ръст на застрахователя

Сигурните и стаблни компании се разрастват дори и в условия на финансова криза. Това се дължи способността им да предвиждат промените в икономиката и пазарната конюнктура, но в много по-голяма степен на дългосрочната си стратегия за растеж.

Презастраховане

Кои са презастрахователните компании? Дали застрахователната компания презастрахова в най-големите и най-сигурните презастрахователни компании в световен мащаб.

Гъвкавост

Дали застраховатлната компания е достатъчно гъвкава за да отговори на нуждите на клиента и пазара. Разбира се когато говорим за гъвкавост тя в никакъв случай не е за сметка на гореизброените фактори за сигурност, стабилност и гарантиране на вложените финансови средства.

Консултанти

Как работят нашите консултанти

Консултантите на “UBC Life” работят на принципа на директните продажби. За да бъдат анализирани нуждите на клиента и да бъде предложено най-доброто именно за него решение е нужно повече време и подходяща среда за разговор. Нашият консултант ще се срещне с Вас в офис на компанията, но и би могъл да Ви посети във Вашия дом, офис или на друго място определено от Вас място и в удобно за Вас време.

Обикновено първите срещи с нашия консултант са две: при първата среща заедно ще установите фактите, ще определите Вашите приоритети, ще дефинирате нуждите Ви и ще се насочите към определени животозастрахователни продукти; на втората среща ще Ви бъде предоствено преложение съобразено с факторите определени при първата среща и вашите финансови възможности.

Вашият консултант е на Ваше разположение при нужда от помощ или възникнали въпроси по всяко време и след сключването на животозастрахователна програма. Той има грижата да ви напомня навреме за предстоящите вноски.

Реализирайки концепцията “United Bulgarian Customers Care and Services” ние ви осигуряваме високо ниво на професионално обслужване. За да бъде постигнато това ниво нашите консултанти са преминали серия от обучения, те познават в детайли продуктите на нашите партньори и са способни заедно с Вас на намерят най-подходящото решение. Ако консултантът не е натрупал достатъчно опит той ще бъде придружен от своя мениджър за да бъде гарантирано нивото на обслужване на клиента.