Заедно избираме
най-доброто
за ТЕБ!
Бъди успешен, бъди част от "UBC Life"!
Ние правим успешен бизнес всеки ден...
Индивидуален подход
към всеки клиент
  1. Застраховане
  2. Здравно осигуряване
  3. Пенсионно осигуряване
  4. Банкиране
  5. Мобилни комуникации

БУЛСТРАД

Представяне

ЗАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“ АД се създава през 1994 г. и е една от първите лицензирани животозастрахователни компании в България.

ЗАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“ АД е сред най-динамично и успешно развиващите се компании на българския животозастрахователен пазар. Компанията се стреми да осигури на своите клиенти адекватни животозастрахователни решения, които да гарантират спокойствие, застрахователна защита и финансова подкрепа на плановете им в дългосрочен план.

ЗАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“ има изградени партньорски отношения с най-голям брой банки на пазара, най-големите икономически структури, както и с водещите местни и чуждестранни застрахователни брокери, които оперират на територията на страната. През годините Дружеството се развива устойчиво с възходящи темпове и се утвърждава като един от лидерите, заемайки място сред водещите животозастрахователни компании на пазара.

Акционери

Основен акционер в Дружеството е ЗАД “Булстрад Виена Иншурънс Груп” - лидер на българския пазар за общо застраховане. Немският презастраховател Hannover Re, който е сред петте най-големи презастрахователи в света, също има дялово участие в компанията:

ЗАД “Булстрад Виена Иншурънс Груп” традиционно заема лидерска позиция на българския пазар за общо застраховане. Дружеството е основано през 1961г. и близо петдесет години успешно развива всички видове застраховане и презастраховане - авиационно и морско застраховане, карго и имуществено застраховане, застраховане на моторни превозни средства и строително-монтажни рискове, лично застраховане и други.

Международният презастраховател Hannover Re се създава през 1966г. и е третия по големина презастраховател в света. Като една от най-големите презастрахователни групи, Hannover Re e отличена с много добър кредитен рейтинг за финансова стабилност от Standard & Poor's AA - ("Много силен") и стабилна перспектива, а от A.M. Best - рейтинг А (" Оличен") и позитивна перспектива. Hannover Re е печелил титлата „Презастрахователна компания на годината” четири пъти, а през 2010 г. за първи път получи и приза „Презастраховател на годината в животозастраховането”.

ЗАД “Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп” е член на Виена Иншурънс Груп – една от най-големите международно активни застрахователни групи в Централна и Източна Европа. Застрахователните компании на Виена Иншурънс Груп предлагат висококачествени застрахователни услуги както в животозастраховането, така и в общото застраховане.

С рейтинг А+ (стабилна перспектива) от Standard & Poor's Виена Иншурънс Груп e една от компаниите с най-добър ATX индекс измежду водещите компании на Виенската стокова борса. Виена Иншурънс Груп (ВИГ) е една от водещите застрахователни групи в Централна и Източна Европа, базирана във Виена. Извън Австрия, Виена Иншурънс Груп е активна и чрез подразделения и застрахователни холдинги в Албания, България, Германия, Естония, Грузия, Хърватия, Латвия, Лихтенщайн, Литва, Македония, Черна гора, Полша, Румъния, Русия, Сърбия, Словакия, Чехия, Турция, Унгария, Украйна и Беларус. Освен това, Wiener Städtische Versicherung има клонове в Италия и Словения, а Donau Versicherung има клон в Италия. На Австрийския пазар, Виена Иншурънс Груп се позиционира чрез Wiener Städtische Versicherung, Donau Versicherung и Sparkassen Versicherung.