Заедно избираме
най-доброто
за ТЕБ!
Бъди успешен, бъди част от "UBC Life"!
Ние правим успешен бизнес всеки ден...
Индивидуален подход
към всеки клиент
 1. Застраховане
 2. Здравно осигуряване
 3. Пенсионно осигуряване
 4. Банкиране
 5. Мобилни комуникации

Представяне


ЗОД „Булстрад Здраве” АД е учредено през февруари 2003г. и е едно от първите лицензирани дружества за доброволно здравно осигуряване. През годините ЗОД „Булстрад Здраве” АД се налага като едно от водещите дружества по отношение на качество на предлаганите услуги, клиентско обслужване и иновации. Авторитетното портфолио от български и международни компании е най-добрата референция за високите стандарти в работата на нашия екипa от млади професионалисти.

Целта на дружеството е да гарантира комплексно и качествено медицинско обслужване като:

 • Осигурява навременна и точна диагностика и адекватно лечение;
 • Организира консултации и медицински прегледи от висококвалифицирани медицински специалисти;
 • Гарантира достъп до реномирани лечебни заведения и клинични лаборатории на територията на цялата страна;
 • Осигурява свободен избор измежду лечебните заведения, с които има договори за абонаментно медицинско обслужване;
 • Обръща се с лично отношение и грижа към всяко осигурено лице;
 • Пести вашето време чрез работата на медицинските координатори;
 • Осигурява спокойствие и комфорт като скъсява периода диагностика – лечение - възстановяване

За да обхване пълния спектър от медицински услуги и да гарантира пълната ви защита, дружеството създаде 4 здравноосигурителни пакета (Профилактика, Комплексна здравна грижа, Възстановяване на разходи и Дентална помощ) и 3 осигурителни опции, в зависимост от нивото на покритие (Базова, Стандартна и Луксозна).