Заедно избираме
най-доброто
за ТЕБ!
Бъди успешен, бъди част от "UBC Life"!
Ние правим успешен бизнес всеки ден...
Индивидуален подход
към всеки клиент
 1. Застраховане
 2. Здравно осигуряване
 3. Пенсионно осигуряване
 4. Банкиране
 5. Мобилни комуникации

Детска застраховка

Този вид финансово-осигурителна програма е добро решение, когато искате да защитите децата си от непредвидени обстоятелства, защото получавате застрахователна защита за себе си и същевременно обезпечавате бъдещето на детето без излишен риск. Тъй като Детската застраховка на ЗАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“ е застраховка в полза на дете, това е идеална възможност да осигурите на децата си средства за образование, жилище или подходящ старт в живота. Вие можете да изберете срока на застрахователната програма, така че да съвпадне с пълнолетието на детето или друго специално събитие, когато то да получи определената застрахователна сума заедно с натрупания допълнителен капитал.

Детска застраховка
Основни параметри на продукта
Основен параметър
Какво е добре да знаете
Възраст на застрахованото лице

Тази застрахователна програма е достъпна и за Вас, ако сте на възраст между 18 и 65 години.

Максималната Ви възраст при изтичане на застраховката не може да надхвърля 70 години.

Застрахователен срок

Можете да избирате срок на застраховката между 5 и 25 години, в зависимост от дългосрочните Ви планове.

Застрахователна премия

Това е сумата или вноската, която избирате да плащате на база на Вашите потребности от застрахователна защита и дългосрочните Ви планове.

Ако имате нужда от съвет и допълнителна консултация, можете да се свържете с наш консултант

Възможности за плащане

Застрахователната премия се плаща еднократно, годишно или разсрочено на вноски според финансовите Ви възможности.

Застрахователна сума

Това е сумата, която Вие или посочените от Вас ползващи се лица ще получите при изтичане на застрахователния срок или при настъпване на застрахователно събитие.

Тази сума се определя в зависимост от възрастта и пола на застрахования, срока на застраховката и премията, която сте избрали да плащате.

Тъй като застраховка се сключва въз основа на Вашето писмено съгласие и декларация за здравословното състояние на кандидата за застраховане, могат да Ви бъдат назначени допълнителни изследвания с оглед на коректната оценка на здравословното състояние на застрахования към момента на сключване на застраховката.

Покрити рискове

Сключването на Детска застраховка осигурява застрахователна защита и финансова подкрепа на Вас и детето в случай на настъпване на определени неблагоприятни за живота и здравето събития, които могат да повлияят сериозно на нормалния Ви ритъм на живот.

Освен преживяване, покрити рискове за Детска застраховка са загуба на живот на родителя/ застрахованото лице и трайно намалена или загубена работоспособност над определен процент. И в двата случая детето, което е ползващо се лице по тази застраховка, ще получи застрахователната сума и натрупания допълнителен капитал при изтичането на срока на застраховката. Така неговите интереси са защитени и то ще получи сумата, която неговите близки са искали да спестят, за да му осигурят подходящ старт в живота.

При изтичането на застрахователния срок детето получава застрахователната сума, за която сте сключили застраховката и натрупания допълнителен капитал.

Ползващо се лице

Ползващо се лице е лицето, на което се изплаща застрахователната сума от сключената застраховка при настъпване на застрахователно събитие или изтичане на срока на застраховката.

Според условията за сключване на Детска застраховка, ползващото се лице е дете на възраст от 0 до 15 години към момента на сключването на застраховката.

Допълнителни възможности и ползи
 • Възможност за добавяне на допълнителни покрития:
  • Застраховка „Злополука“
  • Дългосрочна здравна застраховка
  • Застраховка „Критични болести“
 • Възможност за защита от инфлацията чрез ежегодно индексиране на застрахователната сума
 • Възможност за сключване на застраховката в предпочитаната от Вас валута – лева, евро или щатски долари, за Ваше удобство.
 • Възможност за ползване на данъчни преференции