Заедно избираме
най-доброто
за ТЕБ!
Бъди успешен, бъди част от "UBC Life"!
Ние правим успешен бизнес всеки ден...
Индивидуален подход
към всеки клиент
  1. Застраховане
  2. Здравно осигуряване
  3. Пенсионно осигуряване
  4. Банкиране
  5. Мобилни комуникации

Застраховка „Злополука” - допълнително покритие

Застраховка „Злополука”, е защитна програма препоръчителна за Вас, ако искате да имате допълнителна сигурност срещу непредвидени събития, водите динамичен начин на живот или поради спецификата на работата си често сте изложени на риск. Добавянето на застраховка „Злополука“ като допълнително покритие към избраната от Вас дългосрочна финансово-осигурителна програма, Ви предлага допълнителна застрахователна защита и финансова подкрепа в случай на временна, намалена или трайна загуба на работоспособност, вследствие на злополука. Изберете тази допълнителна застрахователна програма за повече спокойствие в ежедневието Ви.

Застраховка „Злополука” - допълнително покритие
Основни параметри на продукта
Основен параметър
Какво е добре да знаете
Възраст на застрахованото лице

Тази застрахователна програма е достъпна и за Вас, ако сте на възраст между 18 и 65 години.

Максималната Ви възраст при изтичане на застраховката не може да надхвърля 65 години.

Застрахователен срок

Можете да избирате срок на застраховката между 5 и 25 години, в зависимост от срока на избраната от Вас основна застрахователна програма, така че да отговори на дългосрочните Ви планове от застрахователна защита.

Застрахователна премия

Това е сумата или вноската, която избирате да плащате на база на Вашите потребности от застрахователна защита и според Вашите финансови възможности.

В случая, размера на застрахователната премия зависи от застрахователната сума по избраната основна финансово-осигурителна програма, както и от рисковия клас на професията, която упражнявате. Рисковият клас може да бъде първи, втори, трети или специален, и се определя според официално утвърден класификатор за видовете дейности и производства.

Възможности за плащане

Застрахователната премия се плаща еднократно, годишно или разсрочено на вноски според финансовите Ви възможности.

Застрахователна сума

Това е сумата, която Вие или посочените от Вас ползващи се лица ще получите при настъпване на застрахователно събитие, покрито от Вашата застрахователна програма.

За застраховка „Злополука“ - допълнително покритие, минималната застрахователна сума е равна на сумата по основната финансово-осигурителна програма, която сте избрали.

Покрити рискове

Ако Вие сте активна, динамична личност и ежедневието Ви е трудно предвидимо, сключването на допълнителното покритие - застраховка „Злополука“, е начин да осигурите себе си и близките си в случай на недобро стечение на обстоятелствата.

Застраховка „Злополука“ Ви гарантира надеждна застрахователна защита и финансова подкрепа от непредвидени ситуации, които могат да забавят или застрашат сериозно реализацията на плановете Ви.

Тази застрахователна програма покрива загуба на живот, трайно намалена или загубена работоспособност вследствие на злополука и временна загуба на работоспособност вследствие на злополука.

Ползващо се лице

Ползващо се лице е лицето, на което се изплаща застрахователната сума от сключената застраховка при настъпване на застрахователно събитие или изтичане на срока на застраховката. Това може да сте Вие или посочени от Вас лица.

Допълнителни възможности и ползи
Тази застрахователна програма може да бъде включена като допълнително покритие към:
  • Финансово-осигурителeн план;
  • Детска застраховка;
  • застраховка "Живот", сързана с инвестиционен фонд.