Заедно избираме
най-доброто
за ТЕБ!
Бъди успешен, бъди част от "UBC Life"!
Ние правим успешен бизнес всеки ден...
Индивидуален подход
към всеки клиент
  1. Застраховане
  2. Здравно осигуряване
  3. Пенсионно осигуряване
  4. Банкиране
  5. Мобилни комуникации

Дългосрочна здравна застраховка - допълнително покритие

Добрата и достатъчна грижа за здравето е важна. Дългосрочна здравна застраховка е допълнителна здравна застраховка, която можете да добавите към основната си финансово-осигурителна програма, за да си осигурите повече комфорт и финансова сигурност при необходимост от болничен престой вследствие на злополука или заболяване. Благодарение на тази застраховка, ще получите финансово обезщетение за времето на престоя си в лицензирано медицинско заведение, което ще облекчи Вашите непредвидени разходи значително. В зависимост, от сумите, които искате да получите като компенсация за престоя си, можете да изберете Вашата Дългосрочна здравна застраховка да бъде със златно или сребърно покритие.

Дългосрочна здравна застраховка - доп. покритие
Основни параметри на продукта
Основен параметър
Какво е добре да знаете
Възраст на застрахованото лице

Тази застрахователна програма е достъпна и за Вас, ако сте на възраст между 18 и 65 години.

Максималната Ви възраст при изтичане на застраховката не може да надхвърля 65 години.

Застрахователен срок

Можете да избирате срок на застраховката между 5 и 25 години, в зависимост от срока на избраната от Вас основна застрахователна програма, така че да отговори на дългосрочните Ви планове от застрахователна защита.

Застрахователна премия

Това е сумата или вноската, която избирате да плащате на база на Вашите потребности от застрахователна защита и според Вашите финансови възможности.

В случая, размера на застрахователната премия зависи от застрахователната сума по избраната основна финансово-осигурителна програма, както и от рисковия клас на професията, която упражнявате. Рисковият клас може да бъде първи, втори, трети или специален, и се определя според официално утвърден класификатор за видовете дейности и производства.

Възможности за плащане

Застрахователната премия се плаща еднократно, годишно или разсрочено на вноски според финансовите Ви възможности.

Застрахователна сума

Това е сумата, която Вие или посочените от Вас ползващи се лица ще получите при настъпване на застрахователно събитие, покрито от Вашата застрахователна програма.

За Дългосрочна здравна застраховка - допълнително покритие, застрахователна сума представлява сумата, която бихте получили на ден леглоболничен престой, в зависимост от избрания пакет покритие - златно или сребърно.

Покрити рискове

Дългосрочна здравна застраховка покрива хоспитализация (болничен престой) в следствие на заболяване или злополука.

Застраховката не покрива медицински разноски, но Ви гарантира получаването на твърда сума от застрахователно обезщетение, която зависи от избрания от Вас златен или сребърен пакет на застраховката.

Ползващо се лице

Ползващо се лице е лицето, на което се изплаща застрахователната сума от сключената застраховка при настъпване на покрито от нея застрахователно събитие.

При Комплексна здравна застраховка ползващо лице е само и единствено застрахования.

Допълнителни възможности и ползи
Тази застрахователна програма може да бъде включена като допълнително покритие към:
  • Финансово-осигурителeн план;
  • Детска застраховка;
  • застраховка "Живот", сързана с инвестиционен фонд.