Заедно избираме
най-доброто
за ТЕБ!
Бъди успешен, бъди част от "UBC Life"!
Ние правим успешен бизнес всеки ден...
Индивидуален подход
към всеки клиент
  1. Застраховане
  2. Здравно осигуряване
  3. Пенсионно осигуряване
  4. Банкиране
  5. Мобилни комуникации

Застраховка „Критични болести” - допълнително покритие

Застраховка „Критични болести” е едно от най-актуалните предложения на ЗАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп”, което може да Ви подпомогне в случай на настъпване на определени тежки животозастрашаващи заболявания, събития и състояния. Като допълнение към избраната основна финансово-осигурителна програма, тази застраховка може да Ви осигури средства за лечение, необходимата финансова подкрепа и да Ви спести време, което в критични за здравето ситуации може да се окаже най-ценния ресурс.

Застраховка „Критични болести” - доп. покритие
Основни параметри на продукта
Основен параметър
Какво е добре да знаете
Възраст на застрахованото лице

Тази застрахователна програма е достъпна и за Вас, ако сте на възраст между 18 и 65 години.

Максималната Ви възраст при изтичане на застраховката не може да надхвърля 65 години.

Застрахователен срок

Можете да избирате срок на застраховката между 5 и 25 години, в зависимост от срока на избраната от Вас основна застрахователна програма, така че да отговори на дългосрочните Ви планове от застрахователна защита.

Застрахователна премия

Това е сумата или вноската, която избирате да плащате на база на Вашите потребности от застрахователна защита и според Вашите финансови възможности.

В случая, размера на застрахователната премия зависи от застрахователната сума по избраната основна финансово-осигурителна програма, както и от рисковия клас на професията, която упражнявате. Рисковият клас може да бъде първи, втори, трети или специален, и се определя според официално утвърден класификатор за видовете дейности и производства.

Възможности за плащане

Застрахователната премия се плаща веднъж годишно или разсрочено на вноски, съгласно избрания начин на плащане за основната финансово-осигурителна програма.

Застрахователна сума

Това е сумата, която Вие или посочените от Вас ползващи се лица ще получите при настъпване на застрахователно събитие, покрито от Вашата застрахователна програма.

За застраховка „Критични болести“ - допълнително покритие, минималната застрахователна сума е равна на сумата по основната финансово-осигурителна програма, която сте избрали.

Покрити рискове

Застраховка „Критични болести“ покрива риска от настъпването на петнадесет от най-разпространените животозастрашаващи заболявания и състояния, при които факторът „време“ може да се окаже решаващ за бъдещите Ви планове.

Ползващо се лице

Ползващо се лице е лицето, на което се изплаща застрахователната сума от сключената застраховка при настъпване на покрито от нея застрахователно събитие – Вие, Вашите законни наследници или посочени от Вас ползващи се лица.

Допълнителни възможности и ползи
Тази застрахователна програма може да бъде включена като допълнително покритие към:
  • Финансово-осигурителeн план;
  • Детска застраховка;
  • застраховка "Живот", сързана с инвестиционен фонд.