Заедно избираме
най-доброто
за ТЕБ!
Бъди успешен, бъди част от "UBC Life"!
Ние правим успешен бизнес всеки ден...
Индивидуален подход
към всеки клиент
  1. Застраховане
  2. Здравно осигуряване
  3. Пенсионно осигуряване
  4. Банкиране
  5. Мобилни комуникации

Рискова застраховка „Живот”

Рискова застраховка „Живот“ е подходящ вариант да си осигурите застрахователна защита и повече сигурност с еднократна вноска за период от една година. По Ваша преценка, можете да подновявате застраховката всяка година, тъй като тя няма спестовен характер, а е насочена конкретно към осигуряването на застрахователна защита за определени рискове, които могат да настъпят при един по-динамичен и напрегнат начин на живот.

Подобно на другите видове срочни застраховки, рисковата застраховка „Живот“ осигурява допълнителна финансова подкрепа на хората, на които държите ако във Вашия живот се случи нещо непредвидено. Същевременно, изборът на тази застраховка Ви осигурява защита и в случаите, когато сте неработоспособни за определен период от време, за да имате възможност да се възстановите спокойно.

Рискова застраховка „Живот”
Основни параметри на продукта
Основен параметър
Какво е добре да знаете
Възраст на застрахованото лице

Тази застрахователна програма е достъпна и за Вас ако сте на възраст между 16 и 60 години.

Максималната Ви възраст при изтичане на застраховката не може да надхвърля 60 години.

Застрахователен срок

1 година

Застрахователна премия

Това е сумата или вноската, която избирате да плащате на база на Вашите потребности от застрахователна защита и според Вашите финансови възможности.

В случая, размера на застрахователната премия зависи от застрахователната сума по избраната основна финансово-осигурителна програма, както и от рисковия клас на професията, която упражнявате. Рисковият клас може да бъде първи, втори, трети или специален, и се определя според официално утвърден класификатор за видовете дейности и производства.

Възможности за плащане

Застрахователната премия по застраховката се плаща еднократно.

Застрахователна сума

Това е сумата, която Вие или посочените от Вас ползващи се лица ще получите при настъпване на застрахователно събитие, покрито от Вашата застрахователна програма.

Тъй като застраховка се сключва въз основа на Вашето писмено съгласие и декларация за здравословното състояние на кандидата за застраховане, могат да Ви бъдат назначени допълнителни изследвания с оглед на коректната оценка на здравословното състояние на застрахования към момента на сключване на застраховката.

Покрити рискове

Рискова застраховката „Живот“ покрива загуба на живот в следствие на заболяване и злополука, трайна загуба на работоспособност в следствие на злополука и временна загуба на работоспособност в следствие на злополука.

Допълнително можем да Ви предложим и покритие при временна загуба на работоспособност в следствие на заболяване.

Ползващо се лице

Ползващо се лице е лицето, на което се изплаща застрахователната сума от сключената застраховка при настъпване на покрито от нея застрахователно събитие – Вие, Вашите законни наследници или посочени от Вас ползващи се лица.