Заедно избираме
най-доброто
за ТЕБ!
Бъди успешен, бъди част от "UBC Life"!
Ние правим успешен бизнес всеки ден...
Индивидуален подход
към всеки клиент
  1. Застраховане
  2. Здравно осигуряване
  3. Пенсионно осигуряване
  4. Банкиране
  5. Мобилни комуникации

Срочна застраховка „Живот”

Срочната застраховка „Живот“ е подходящ вариант да си осигурите застрахователна защита и повече сигурност в ежедневието. Можете да я използвате и за случаите, в които искате да осигурите допълнителна финансова подкрепа на хората, на които държите ако във Вашия живот се случи нещо непредвидено. За разлика от дългосрочните финансово-осигурителни програми със спестовен елемент, тази застраховка е създадена да Ви гарантира преди всичко застрахователна защита в по-краткосрочен план. При желание от Ваша страна, можем да предложим и подходяща комбинация от различни застраховки, които да отговорят най-пълно на Вашите потребности от застрахователна и финансова защита.

Срочна застраховка „Живот”
Основни параметри на продукта
Основен параметър
Какво е добре да знаете
Възраст на застрахованото лице

Тази застрахователна програма е достъпна и за Вас ако сте на възраст между 18 и 64 години.

Максималната Ви възраст при изтичане на застраховката не може да надхвърля 65 години.

Застрахователен срок

Можете да избирате срок на застраховката между 1 и 30 години, в зависимост от потребностите Ви от застрахователна защита.

Застрахователна премия

Това е сумата или вноската, която избирате да плащате на база на Вашите потребности от застрахователна защита и финансовите Ви възможности.

В случая, за срочна застраховка „Живот“, застрахователната премия се определя от размера на желаната застрахователна сума, възрастта на застрахованото лице и пола му, както и от срока на застраховката.

Възможности за плащане

Застрахователната премия по застраховката се плаща еднократно или годишно на равни вноски, според финансовите Ви възможности.

Застрахователна сума

Това е сумата, която Вие или посочените от Вас ползващи се лица ще получите при настъпване на застрахователно събитие, покрито от Вашата застрахователна програма.

Тъй като застраховка се сключва въз основа на Вашето писмено съгласие и декларация за здравословното състояние на кандидата за застраховане, могат да Ви бъдат назначени допълнителни изследвания с оглед на коректната оценка на здравословното състояние на застрахования към момента на сключване на застраховката.

Покрити рискове

Срочната застраховката „Живот“ покрива загуба на живот и трайна загуба на работоспособност в следствие на заболяване и злополука. Така, тя осигурява застрахователна защита и финансова подкрепа на Вас или на посочени от Вас ползващи се лица, които ще се нуждаят от повече стабилност в една недобра ситуация.

Ползващо се лице

Ползващо се лице е лицето, на което се изплаща застрахователната сума от сключената застраховка при настъпване на покрито от нея застрахователно събитие – Вие, Вашите законни наследници или посочени от Вас ползващи се лица.