Заедно избираме
най-доброто
за ТЕБ!
Бъди успешен, бъди част от "UBC Life"!
Ние правим успешен бизнес всеки ден...
Индивидуален подход
към всеки клиент
  1. Застраховане
  2. Здравно осигуряване
  3. Пенсионно осигуряване
  4. Банкиране
  5. Мобилни комуникации

Застраховка „Злополука”

Застраховка „Злополука“ осигурява застрахователна защита на Вас и Вашите близки в случай на злополука за период от една година. Подходяща е за всеки от Вас, който има активен начин на живот и прекарва по-голяма част от деня си в движение. По Ваша преценка, можете да подновявате застраховката всяка година. Подобно на другите видове срочни застраховки, застраховка „Злополука“ гарантира застрахователна и финансова защита, ако във Вашия живот се случи нещо непредвидено.

Застраховка „Злополука”
Основни параметри на продукта
Основен параметър
Какво е добре да знаете
Възраст на застрахованото лице

Тази застрахователна програма е достъпна и за Вас ако сте на възраст между 18 и 60 години.

Максималната Ви възраст при изтичане на застраховката не може да надхвърля 65 години.

Застрахователен срок

1 година

Застрахователна премия

Това е сумата или вноската, която избирате да плащате на база на Вашите потребности от застрахователна защита и финансовите Ви възможности.

В случая, за застраховка „Злополука“, застрахователната премия се определя от възрастта на застрахованото лице, размера на желаната застрахователна сума, както и от срока на застраховката. От значение е и рисковия клас на професията, която упражнявате.

Рисковият клас може да бъде първи, втори, трети или специален, и се определя според официално утвърден класификатор за видовете дейности и производства.

Възможности за плащане

Застрахователната премия по застраховката се плаща еднократно.

Застрахователна сума

Това е сумата, която Вие или посочените от Вас ползващи се лица ще получите при настъпване на застрахователно събитие, покрито от Вашата застрахователна програма.

Тъй като застраховка „Злополука“ се сключва въз основа на Вашето писмено съгласие и декларация за здравословното състояние на кандидата за застраховане, могат да Ви бъдат назначени допълнителни изследвания с оглед на коректната оценка на здравословното състояние на застрахования към момента на сключване на застраховката.

Покрити рискове

Застраховката „Злополука“ покрива загуба на живот в следствие на злополука, трайна загуба на работоспособност в следствие на злополука и временна загуба на работоспособност в следствие на злополука.

Ползващо се лице

Ползващо се лице е лицето, на което се изплаща застрахователната сума от сключената застраховка при настъпване на покрито от нея застрахователно събитие – Вие, Вашите законни наследници или посочени от Вас ползващи се лица.