Заедно избираме
най-доброто
за ТЕБ!
Бъди успешен, бъди част от "UBC Life"!
Ние правим успешен бизнес всеки ден...
Индивидуален подход
към всеки клиент
  1. Застраховане
  2. Здравно осигуряване
  3. Пенсионно осигуряване
  4. Банкиране
  5. Мобилни комуникации

Застраховка „Пътуване в чужбина“

Застраховка „Пътуване в чужбина” е една от защитните програми на ЗАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“, която Ви препоръчваме, за да си осигурите спокойна и приятна почивка или бизнес пътуване извън страната. Тази застраховка покрива широк спектър от неотложни и непредвидени медицински разходи до предпочитания от Вас лимит. При необходимост, с нея получавате гарантирана денонощна подкрепа за Вас и Вашите близки, когато сте далеч от дома.

Застраховка „Пътуване в чужбина“
Основни параметри на продукта
Основен параметър
Какво е добре да знаете
Възраст на застрахованото лице

Тази застрахователна програма е достъпна и за Вас ако сте на възраст между 1 и 80 години.

Застрахователен срок

Можете да избирате срок на застраховката от 1 ден до 1 година, в зависимост от плановете Ви за пътуване в чужбина.

Застрахователна премия

Това е сумата или вноската, която избирате да плащате на база на Вашите потребности от застрахователна защита и според Вашите финансови възможности.

В случая, размерът на застрахователната премия зависи от избрания лимит за възстановяване на непредвидени и неотложни медицински разходи, както и от срока на пребиваване извън страната.

Възможности за плащане

Застрахователната премия по застраховката се плаща еднократно.

Застрахователна сума

Това е сумата, която Вие или посочените от Вас ползващи се лица ще получите при настъпване на застрахователно събитие, покрито от Вашата застрахователна програма.

За застраховка „Пътуване в чужбина“ това е сумата, която ще Ви бъде възстановена за направените медицински разходи до избрания от Вас лимит, или сумата която посочените от Вас ползващи се лица биха получили в случай на неблагоприятно стечение на обстоятелствата.

Покрити рискове

Застраховка „Пътуване в чужбина“ покрива загуба на живот в следствие на злополука; широк спектър непредвидени и неотложни медицински разходи на застрахованото лице, възникнали в резултат на злополука или акутно заболяване по време на пътуването в чужбина.

Допълнителни възможности и ползи
- Застраховката осигурява денонощен асистанс.
В случай на застрахователно събитие, можете да се свържете на посочените телефони за съответния регион от света и ние ще Ви окажем необходимото съдействие.

- Представители на Coris International - международна асистанс компания, с която ЗАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“ има установено успешно партньорство по програмите за пътуване в чужбина, ще се погрижат да получите навременна експертна подкрепа от квалифицирано медицинско лице или най-близкото до Вас лицензирано медицинско заведение.

- Застраховката важи за цял свят, с изключение на територията на Република България и държавата, в която е родено застрахованото лице, ако не е гражданин на Република България.