Заедно избираме
най-доброто
за ТЕБ!
Бъди успешен, бъди част от "UBC Life"!
Ние правим успешен бизнес всеки ден...
Индивидуален подход
към всеки клиент
  1. Застраховане
  2. Здравно осигуряване
  3. Пенсионно осигуряване
  4. Банкиране
  5. Мобилни комуникации

Застраховка Multitrip

Застраховка Multitrip е позната още като застраховка „Многократно пътуване в чужбина”. Тя е особено подходяща за Вас, ако пътувате често извън страната, защото Ви гарантира застрахователна защита за срок от една година, независимо от това колко често ще пътувате през този период от време.

За Ваше удобство, можете да избирате между три вида покрития според продължителността на Вашия престой в чужбина. Тази застраховка покрива широк спектър от неотложни и непредвидени медицински разходи до определен лимит и при необходимост - Ви осигурява денонощна подкрепа, когато сте далеч от дома

Застраховка Multitrip
Основни параметри на продукта
Основен параметър
Какво е добре да знаете
Възраст на застрахованото лице

Тази застрахователна програма е достъпна и за Вас ако сте на възраст между 18 и 65 години.

Застрахователен срок

Застраховката е валидна за срок от 1 година.

Можете да изберете покритие за 30 дни, 60 дни или 90 дни – максималният срок на всяко Ваше пребиваване в чужбина в рамките на една година. Няма ограничение за броя на пътуванията извън страната в рамките на застрахователния срок.

Застрахователна премия

Това е сумата или вноската, която избирате да плащате на база на Вашите потребности от застрахователна защита и според Вашите финансови възможности.

В случая, размерът на застрахователната премия зависи от предпочитания максимален срок на всяко Ваше пребиваване в чужбина в рамките на една година.

Възможности за плащане

Застрахователната премия по застраховката се плаща еднократно.

Застрахователна сума

Това е сумата, която Вие или посочените от Вас ползващи се лица ще получите при настъпване на застрахователно събитие, покрито от Вашата застрахователна програма.

За застраховка „Многократно пътуване в чужбина“ това е сумата, която ще Ви бъде възстановена за направените медицински разходи до определения лимит, или сумата която посочените от Вас ползващи се лица биха получили в случай на неблагоприятно стечение на обстоятелствата.

Покрити рискове

Застраховка „Многократно пътуване в чужбина“ покрива загуба на живот в следствие на злополука; широк спектър непредвидени и неотложни медицински разходи на застрахованото лице, възникнали в резултат на злополука или акутно заболяване по време на пътуването в чужбина.

Допълнителни възможности и ползи
- Застраховката осигурява денонощен асистанс.
В случай на застрахователно събитие, можете да се свържете на посочените телефони за съответния регион от света и ние ще Ви окажем необходимото съдействие.

- Представители на Coris International - международна асистанс компания, с която ЗАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“ има установено успешно партньорство по програмите за пътуване в чужбина, ще се погрижат да получите навременна експертна подкрепа от квалифицирано медицинско лице или най-близкото до Вас лицензирано медицинско заведение.

- Застраховката важи за цял свят, с изключение на територията на Република България и държавата, в която е родено застрахованото лице, ако не е гражданин на Република България.