Заедно избираме
най-доброто
за ТЕБ!
Бъди успешен, бъди част от "UBC Life"!
Ние правим успешен бизнес всеки ден...
Индивидуален подход
към всеки клиент
  1. Застраховане
  2. Здравно осигуряване
  3. Пенсионно осигуряване
  4. Банкиране
  5. Мобилни комуникации

Всяко заболяване и последващо лечение е свързано с разходи за закупуване на лекарствени и/или помощни средства. Ние създадохме пакет „Възстановяване на разходи”, за да гарантираме пълната ви защита и да ви дадем сигурността, че ще покрием съпътстващите лечението разходи.

Обемът и обхватът на покритията е различен, в зависимост от осигурителната опция.

Пакет „Възстановяване на разходи”

Възстановяване на разходи Базова опция Стандартна опция Луксозна опция
1. Лекарствени средства при извънболнична помощ 
2. Лекарствени средства при профилактика:
- витамини при епидемична обстановка,
 - минерални соли 
- ваксини (против грип и хепатит В)
3. Превързочни материали при извънболнична помощ
4. Помощни средства при извънболнична помощ: 
(определения брой  важи  за една здравноосигурителна година)
- патерици, бастуни, катетри, уринатор, колекторни торбички, контрастни
вещества
- очила за корекция на зрението ( 2 стъкла без рамки ) или контактни лещи за корекция на зрението ( 2 броя) – подлимит 50лв.

c- слухов апарат, инвалидна количка

Здравноосигурителен лимит за 1 (едно) лице за 1 (една) осигурителна година при 40% самоучастие. 100 лв. 150 лв. 300 лв.

Виж мрежата от лечебни заведения на ЗОД "БУЛСТРАД ЗДРАВЕ" АД