Заедно избираме
най-доброто
за ТЕБ!
Бъди успешен, бъди част от "UBC Life"!
Ние правим успешен бизнес всеки ден...
Индивидуален подход
към всеки клиент
  1. Застраховане
  2. Здравно осигуряване
  3. Пенсионно осигуряване
  4. Банкиране
  5. Мобилни комуникации

Денталното здраве е ключов фактор за общото здравословно състояние на организма. Пакет „Дентална помощ” покрива пълния спектър от дейности и грижи и ви дава достъп до специалист по ваш избор, за да е вашата усмивка винаги блестяща.

Обемът и обхватът на покритията е различен, в зависимост от осигурителната опция.

Пакет „Дентална помощ”

„ДЕНТАЛНА ПОМОЩ” Базова опция Стандартна опция Луксозна опция
1. Преглед на пациента за снемане на зъбен статус
2. Диагностични изследвания
 - секторна Рьо-графия
до 4 пъти
за осигурителна година
до 8 пъти
за осигурителна година
до 12 пъти
за осигурителна година
 - панорамна Рьо-графия не не
1 път
за осигурителна година
3. Клинична орална хигиена
( почистване на зъбен камък с ултразвук)
не не
1 път
за осигурителна година
4. Лечение на кариес:
включва почистване, подложка, и обтурация (пломба) с амалгама или химичен композит на еднокоренов или на многокоренов зъб
1 път
за осигурителна година
до 2 пъти
за осигурителна година
до 3 пъти
за осигурителна година
5.  Хирургично лечение:
     в т..ч.
1 път
за осигурителна година
до 2 пъти
за осигурителна година
до 2 пъти
за осигурителна година
 - екстракция на зъб
( еднокоренов  или  многокоренов зъб)
- сложна екстракция
 (при необходимост от зашиване на раната)
не не
1 път
за осигурителна година
6. Кореново лечение на  зъб –периодонтит и пулпит (почистване и запълване на  каналите на зъба)
до 1 път
за осигурителна година
до 2 пъти
за осигурителна година
до 3 пъти
за осигурителна година
7. Изграждане на корона-
металокерамична конструкция
не
1 път
за осигурителна година
до 2 пъти
за осигурителна година
8. Анестезия
до 4 пъти
за осигурителна година
до 8 пъти
за осигурителна година
до 12 пъти
за осигурителна година
Здравноосигурителен лимит за 1 (едно) лице за 1 (една) осигурителна година при 40% самоучастие. 300 лв. 600 лв. 1100 лв.

Виж мрежата от лечебни заведения на ЗОД "БУЛСТРАД ЗДРАВЕ" АД