Заедно избираме
най-доброто
за ТЕБ!
Бъди успешен, бъди част от "UBC Life"!
Ние правим успешен бизнес всеки ден...
Индивидуален подход
към всеки клиент
  1. Застраховане
  2. Здравно осигуряване
  3. Пенсионно осигуряване
  4. Банкиране
  5. Мобилни комуникации

Профилактичните прегледи се извършват веднъж годишно и включват преглед на основните жизнени функции на организма, както и лабораторни, функционални и инструментални изследвания, в зависимост от пола и възрастта.

Целта на профилактичните прегледи е да установят обективното здравословно състояние и да помогнат за ранното откриване на заболявания.

Обемът и обхватът на покритията е различен, в зависимост от осигурителната опция.

Пакет „Подобряване на здравето и предпазване от заболяване” (ПРОФИЛАКТИКА)

Подобряване на здравето и предпазване от заболяване (ПРОФИЛАКТИКА)

Базова опция

Стандартна опция

Луксозна опция

1.Провеждане на скрининг с въпроси за ранно откриване на социално-значими заболявания: хипертония, исхемична болест на сърцето, мозъчно-съдова болест, диабет, рак на шийката на матката, рак на гърдата
2. Провеждане на биохимичен скрининг за ранно откриване на диабет 
3. Задължителни профилактични прегледи в рамките на една осигурителна година, включващи:
3.1. Преглед от специалист  интернист /вътрешни болести/кардиолог
- анамнеза и физикално изследване от лекар-интернист /вътрешни болести/кардиолог; 
- ръст и тегло с определяне на BMI (индекс на телесната маса);
- измерване на кръвно налягане (RR); 
- електрокардиограма (ЕКГ)
3.2. Преглед от специалист очни болести / офталмолог
- измерване на зрителната острота; определяне на цветоусещане
- измерване на очно налягане
3.3. Преглед от специалист акушер-гинеколог (АГ )
-скрининг за рак на шийката на матката, цитонамазка
- консултация за ползване на контрацептиви и предпазване от нежелана бременност
4. Целеви профилактични прегледи и изследвания на професионални групи в зависимост от факторите на риска на работното място, съгласно препоръките на СТМ
- до 1 специалист
- до 2 специалисти
5. Имунизация с цел профилактика и контрол  срещу вирусни заболявания-грип,хепатит В и др.* (само манипулацията)
6. Клинична лаборатория:
- пълна кръвна картина, глюкоза, СУЕ;
- биохимия - креатинин, холестерол, триглицериди
- пикочна киселина, урея, билирубин, чернодробни ензими - АСАТ,АЛАТ, ЛДХ, ГГТ, АФ;
- урина - химично изследване на pH, специфично тегло, белтък, глюкоза, кетони, билирубин, уробилиноген, кръв, седимент;
- PSA - скрининг за рак на простатата (за мъже над 45 г.)
7. Остеоденситометрия (за жени над 45 год.) - скрининг за ранно откриване на остеопороза
8. Ехография на коремни органи
9. Ехография на млечни жлези
10. Изготвяне на препоръки за профилактика на социално-значими заболявания
Здравноосигурителен лимит за 1 (едно) лице за 1 (една) осигурителна година. Веднъж годишно

Виж мрежата от лечебни заведения на ЗОД "БУЛСТРАД ЗДРАВЕ" АД