Заедно избираме
най-доброто
за ТЕБ!
Бъди успешен, бъди част от "UBC Life"!
Ние правим успешен бизнес всеки ден...
Индивидуален подход
към всеки клиент
  1. Застраховане
  2. Здравно осигуряване
  3. Пенсионно осигуряване
  4. Банкиране
  5. Мобилни комуникации

Здравна застраховка "PREMIUM"

Този ексклузивен застрахователен план на "БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" осигурява широк спектър от застрахователни покрития за вас и членовете на вашето семейство, вкл. децата.

Със Здравна застраховка “PREMIUM” получавате бърз, лесен и надежден денонощен достъп до висококачествено медицинско обслужване в България и целия свят, гарантирано и от нашия партньор Глобал Бенефитс Груп - един от най-големите доставчици на международни застрахователни и здравни покрития в света.

Застраховката лесно се адаптира към вашите конкретни потребности, независимо дали сте български или чуждестранни граждани; временно пребивавате в България, или пътувате интензивно в страната и чужбина. Можете да избирате между четири различни нива на защитно покритие и четири различни зони на териториален обхват, както и да добавяте допълнителни модули за повече комфорт.

За примерни варианти за сключване на Детска застраховка и повече подробности, можете да се свържете с консултант на "UBC Life".