Заедно избираме
най-доброто
за ТЕБ!
Бъди успешен, бъди част от "UBC Life"!
Ние правим успешен бизнес всеки ден...
Индивидуален подход
към всеки клиент
  1. Застраховане
  2. Здравно осигуряване
  3. Пенсионно осигуряване
  4. Банкиране
  5. Мобилни комуникации

"Гражданска отговорност" на автомобилистите

"Гражданска отговорност" на автомобилистите покрива гражданската отговорност на собствениците и водачите на МПС за причинени от тях със застрахованото МПС телесни увреждания и/или смърт и/или материални щети на трети лица, за които те носят отговорност съгласно действащото законодателство.
Със сключена застраховка "Гражданска отговорност" клиентът има право да пътува и във всички страни-членки на ЕС.

Срок на застраховката:
1 /една/ година

Допълнителни опции:

  • Срещу допълнително заплащане получавате сертификат „Зелена карта” за всички държави, които са членове на международното споразумение „Зелена карта”, в това число Македония, Турция, Сърбия и други;
  • Допълнително покритие "Помощ на пътя".

Сравни текущите цени на застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите ТУК ->