Заедно избираме
най-доброто
за ТЕБ!
Бъди успешен, бъди част от "UBC Life"!
Ние правим успешен бизнес всеки ден...
Индивидуален подход
към всеки клиент
 1. Застраховане
 2. Здравно осигуряване
 3. Пенсионно осигуряване
 4. Банкиране
 5. Мобилни комуникации

Застраховка Каско на МПС

Застраховка „Каско” на моторни превозни средства (МПС) осигурява най-пълната застрахователна защита на вашия автомобил. Застраховката покрива пълна загуба или частична щета по автомобила като резултат от проявление на следните рискове:

 • пожар;
 • природни бедствия;
 • пътнотранспортно произшествие, включително щети в паркирано състояние
 • злоумишлени действия на трети лица
 • кражба / грабеж;

Предлагат се допълнителни покрития като: покритие за гуми, умишлен палеж и взривяване, механична повреда, разнобразни варианти на ползване на пътна помощ и асистанс при застрахователно събитие и техническа повреда.

Застраховката е валидна за територията на Р. България, а разширение за чужбина се осигурява безплатно или срещу допълнителна премия, в зависимост от условията на застрахователя.

Застрахователната премия (цената на застраховката) се определя индивидуално за конкретния автомобил и отчита факторите:

 • застрахователна сума на автомобила – стойността, определена от застрахователя;
 • вид и марка, години на автомобила;
 • териториална валидност на застраховката;
 • начин на плащане – еднократно или разрочено, ползване на предварителен бонус;
 • наличие на предходни щети и изплатени обезщетения;

Полицата влиза в сила след извършване на оглед на автомобила от застрахователя и/или изпълнение на обезопасителни мерки като пасивно маркиране, GPS.


UBC Life ще направи са Вас:

 • проучване на застрахователния пазар за най-изгодни условия за Каско застраховка за вашия автомобил;
 • информация за предлаганите към момента на пазара промоционални тарифи и условия;
 • препоръки за избор на условия на застраховката и застраховател;
 • сключване на застрахователна полица;
 • съдействие при завеждане и щети по времена действие на полицата;
Запитване за Каско на МПС можете да направите от ТУК ->