Заедно избираме
най-доброто
за ТЕБ!
Бъди успешен, бъди част от "UBC Life"!
Ние правим успешен бизнес всеки ден...
Индивидуален подход
към всеки клиент
 1. Застраховане
 2. Здравно осигуряване
 3. Пенсионно осигуряване
 4. Банкиране
 5. Мобилни комуникации

Застраховка домашно имущество

Застраховката Домашно имущество защитава вашето жилище или вила, както и недвижимото и движимото имущество в тях, срещу кражба, грабеж, пожар и природни бедствия, земетресение и злоумишлени действия на трети лица (например чупене на стъкла или разбиване на врата).

Застраховката се предлага с различни нива на покритие в различните застрахователни компании. Почти всички застрахователи предлагат разнообразни клаузи, чрез които можете да застраховате домашното имущество срещу различни рискове, включващи или изключващи определени покрития. Обикновено в основното застрахователно покритие не е включена клаузата за защита на земетресение и трябва да се добави и заплати допълнително.

Недвижимо имущество, което може да застраховате:

 • жилищни сгради;
 • вилни сгради;
 • стопански сгради, гаражи, работилници, градински постройки и др.;
 • съоръжения от специален тип като сателитни антени, слънчеви отоплителни инсталации, оранжерии, гъбарници, плевници, сгради за отглеждане на птици или животни, кладенци, външни чешми, огради и др.

Движимо имущество, което може да застраховате:

 • общо обзавеждане, лични и други вещи, използвани в домакинството;
 • битови електроуреди;
 • аудиовизуална и електронна техника;
 • стопанско имущество – селскостопански машини, инвентар и продукция, строителни машини, инструменти, материали и др.;
 • произведения на изкуството с висока художествена стойност, скъпи облекла, кожени палта, маркови дрехи и др.

Застраховка Домашно имущество покрива материални щети, причинени от:

 • пожар, включително последиците от гасенето на пожара;
 • експлозия на съд под налягане;
 • природни бедствия като буря, ураган, градушка, наводнение, падащи дървета и клони;
 • авария на ВиК;
 • злоумишлени действия на трети лица (вандализъм);
 • удар от ППС или от летящо тяло с екипаж, падащи негови съставни части или товар;
 • кражба чрез взлом;
 • земетресение.


UBC Life ще направи са Вас:

 • проучване на застрахователния пазар за най-изгодни условия за Вашата застраховка домашно имущество;
 • информация за предлаганите към момента на пазара промоционални тарифи и условия;
 • препоръки за избор на условия на застраховката и застраховател;
 • сключване на застрахователна полица;
 • съдействие при завеждане и щети по времена действие на полицата;