Заедно избираме
най-доброто
за ТЕБ!
Бъди успешен, бъди част от "UBC Life"!
Ние правим успешен бизнес всеки ден...
Индивидуален подход
към всеки клиент
 1. Застраховане
 2. Здравно осигуряване
 3. Пенсионно осигуряване
 4. Банкиране
 5. Мобилни комуникации

Финансово-осигурителен план "UBC Life"

Финансово-осигурителния план "UBC Life" е създаден от нашите партньори от ЗАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“ специално за клиентите на "UBC Life". Tази застрахователна програма Ви дава не само застрахователна защита при неблагоприятни за Вас стечения на обстоятелствата, но и финансова подкрепа за важните житейски ситуации в дългосрочен план. Финансово-осигурителният план е създаден да подсигури Вашите мечти, планове и цели за бъдещето и може да се превърне в изключително добър начин да спестите спечеленото в активна възраст, като натрупате и допълнителен капитал и така си осигурите още средства и приличен доход за късните години. Ако имате за цел да си създадете подходящ стандарт на живот, гъвкавият спестовен елемент на тази застраховка е идеалната възможност спокойно да планирате бъдещите си разходи за ново жилище, автомобил, околосветско пътешествие или за подкрепа на важните за Вас хора.

Спестовно-осигурителен план "UBC Life"
Основни параметри на продукта
Основен параметър
Какво е добре да знаете
Възраст на застрахованото лице

Тази застрахователна програма е достъпна и за Вас ако сте на възраст между 14 и 60 години.

Максималната Ви възраст при изтичане на застраховката не може да надхвърля 70 години.

Застрахователен срок

Можете да избирате срок на застраховката между 5 и 30 години, в зависимост от дългосрочните Ви планове.

Застрахователна премия

Това е сумата или вноската, която избирате да плащате на база на Вашите потребности от застрахователна защита и дългосрочните Ви планове.

Ако имате нужда от съвет и допълнителна консултация, можете да се свържете с наш консултант

Възможности за плащане

Застрахователната премия се плаща еднократно, годишно или разсрочено на вноски според финансовите Ви възможности.

Застрахователна сума

Това е сумата, която Вие или посочените от Вас ползващи се лица ще получите при изтичане на застрахователния срок или при настъпване на застрахователно събитие.

Тази сума се определя в зависимост от възрастта и пола на застрахования, срока на застраховката и премията, която сте избрали да плащате.

Тъй като застраховка се сключва въз основа на Вашето писмено съгласие и декларация за здравословното състояние на кандидата за застраховане, могат да Ви бъдат назначени допълнителни изследвания с оглед на коректната оценка на здравословното състояние на застрахования към момента на сключване на застраховката.

Покрити рискове

Сключването на Финансово-осигурителен план Ви осигурява застрахователна защита и финансова подкрепа в случай на настъпване на определени неблагоприятни за живота и здравето събития, които могат да повлияят сериозно на нормалния Ви ритъм на живот. При настъпването на такива събития, Вие или посочените от Вас ползващи се лица получавате застрахователната сума и натрупания допълнителен капитал към момента на събитието.

Покрити рискове за Финансово-осигурителен план са преживяване, загуба на живот, трайно намалена или загубена работоспособност над определен процент с опция за освобождаване от плащането на премия за срока на загубената работоспособност.

Ползващо се лице

Ползващо се лице е лицето, на което се изплаща застрахователната сума от сключената застраховка при настъпване на застрахователно събитие или изтичане на срока на застраховката. Това може да сте Вие или посочени от Вас лица.

Допълнителни възможности и ползи
 • Възможност за добавяне на допълнителни покрития:
  • Застраховка „Злополука“
  • Дългосрочна здравна застраховка
  • Застраховка „Критични болести“
 • Възможност за защита от инфлацията чрез ежегодно индексиране на застрахователната сума
 • Възможност за сключване на застраховката в предпочитаната от Вас валута – лева, евро или щатски долари, за Ваше удобство.
 • Възможност за ползване на данъчни преференции